پنوماتیک


+ سیلندر هیدرولیک

سیلندرهیدرولیک

 

سیلندرهای هیدرولیک جریان سیال تحت فشار را به حرکت خطی میله پیستون تبدیل میکنند و دارای انواع یککاره و دو کاره میباشند. در نوع یککاره برگشت به موضع اولیه توسط فنر یا نیروی ثقلی بار صورت میپذیرد ولی در نوع دو کاره عمل رفت و برگشت تحت کنترل سیال هیدرولیکی انجام میشود.

در انتخاب سیلندرهای هیدرولیک موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

 • حداکثر فشار کاری سیستم

 •  قطر پیستون و میله پیستون

 • نیروی سیلندر

 • حداکثر نیروی سیلندر

 • طول کورس سیلندر

 • حداکثر سرعت سیلندر

 • نحوه نصب سیلندر

 • وجود ضربه گیر

 • نوع و کاربرد  سیلندر

 

مشکلات اساسی در ارتباط با سیلندرهای هیدرولیک

 • بارگذاری غیر محوری

 • نصب نامناسب

 • کمانش در میل پیستون

 • محاسبات نادرست در شتابگیری و کاهش سرعت بار

 • بارهای ضربه ای سنگین

 • نشتی های داخلی و خارجی

 • تقویت فشار ناخواسته

 • سرعت و ترتیب حرکت نادرست

محاسبات نیرو و سرعت سیلندر

برای دستیابی به تناژ مورد نظر ابتدا سطح فشار کاری باید تعیین گردد. برای مثال فشار 120bar در صنعت متداول میباشد. با توجه به فشار کاری و نیروی مورد نیاز، سطح مقطع سیلندر از رابطه ذیل تعیین میگردد.

F (kgf)=P(bar)XA(cm2)

رای مثال برای دستیابی به 5 تن نیرو در فشار 120bar داریم:

5000= 120xA >> A= 41.7 cm2 >> D= 7.3 cm >> D=8 cm (سایز موجود سیلندر)

سرعت حرکت سیلندر متناسب با دبی ورودی به آن تعیین میگردد. با توجه به نیاز سیستم ، سرعت حرکت را طراح مشخص مینماید. معمولا تامین سرعتهای بیش از 0.1m/sec و کمتر از 0.01m/sec نیاز به تمهیدات خاص در سیستم دارد. سرعت سیلندر از رابطه ذیل حساب میشود:

V(m/sec)=Q(lit/sec)/6XA(cm2)

رای مثال برای سرعت سیلندر با قطر 8cm و دبی ورودی 20lit/sec داریم:

A=50.24 >> V= 20/6X50.24 = 0.066 m/sec= 6.6 cm/sec

در صورتیکه سرعت محاسبه شده مطلوب طراح نباشد لازم است مقدار دبی کاهش یابد. برای مثال با ورود 10lit/sec روغن به این سیلندر، سرعت نیز نصف میشود و تا 3.3cm/sec کاهش میابد.

نویسنده : رکسان پارسیان ; ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٤
comment نظرات () لینک

+ پمپ هیدرولیک

 

پمپ هیدرولیک

 

پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، توان مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد.    

 

پمپ جابجایی مثبت به ازاء هر دو ر چرخش محور پمپ ،مقدار مشخصی از سیال را به سیستم هیدرولیک ارسال مینماید. پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ) شامل انواع پمپ دنده ای ، پره ای و  پیستونی محوری و شعاعی میباشد. 

       

در انتخاب پمپهای با جابجایی ثابت موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

 • قطر دهانه های پمپ

 • فشار کاری در خروجی پمپ

 • فشار کاری در ورودی پمپ

 • سرعت دوران پمپ

 • حجم جابجایی روغن

 • دبی موثر

 • توان موتور محرک پمپ

 • دمای کاری روغن

 • درجه ویسکوزیته

 • فیلتراسیون

 

نحوه انتخاب پمپ های هیدرولیک

اولین مرحله در انتخاب مدار تغذیه و تعیین پمپ مناسب برای یک کاربرد معین در سیستمهای هیدرولیک، بررسی میزان فشار و جریان مورد نیاز در مدار است. ابتدا منحنی های جریان و فشار در یک سیکل زمانی باید بررسی شود. سپس همزمانی مصرف درالمانهای مختلف تعیین گردد. بدین نحو حداکثر جریان مورد نیاز مشخص میگردد. برای تعیین یک مدار تغذیه مناسب به موارد ذیل باید توجه نمود:

1) در سایزینگ پمپ ها در عمل حدود ده درصد به دبی تعیین شده از طریق محاسبات تئوریک اضافه مینمایند.

2) در انتخاب شیر اطمینان (فشار شکن)، فشار تنظیمی باید ده درصد بیشتر از فشار کاری سیستم باشد.

هر دو مورد (1) و (2) باعث میشود توان بیشتری در سیستم هیدرولیک تزریق شود.

با تعیین فشار کاری و دبی مصرفی روغن، توان مورد نیاز برای الکتروموتور گرداننده پمپ در سیستم با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود :

P(KW) = [Q(lit/min) X p(bar)]/600

در این رابطه P توان ، Q دبی و p فشار میباشد. رابطه فوق بدون در نظر گرفتن راندمانهای مکانیکی و حجمی ارائه شده است.

برای مثال توان الکترو موتور در سیستم هیدرولیکی با فشار کاری 120bar و دبی 30lit/min به صورت زیر محاسبه میشود:

P= 30X120/600 =6 kW

رنج توانهای استاندارد الکتروموتورها(kW)

22 18.5 15 11 7.5 5.5 4 3 2.2 1.5

با توجه به رنج استاندارد توان الکترو موتورها ، مقدار 7.5kW مناسب میباشد.

 
مدار Unloading  پمپ

Pressure-compensated pump

Hi-lo circuit

نویسنده : رکسان پارسیان ; ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٤
comment نظرات () لینک

+ درباره هیدرولیک

 

درباره هیدرولیک

توسعه علم هیدرولیک زمانی شروع شد که پاسکال دانشمند فرانسوی قوانین مربوط به فشار را کشف کرد(1650 میلادی) و هیدرولیک را به عنوان یک علم نوین پایه گذاری نمود. از آن تاریخ به بعد دوران شکوفایی هیدرولیک پدید آمد و این علم به نحو چشمگیری وارد بازار گردید. امروزه هیدرولیک در ساختمان ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، هواپیمایی، کشتی سازی، اتوموبیل سازی، ماشینهای ابزار، تاسیسات صنایع سنگین، معدن و . . . در مقیاس وسیعی استفاده میشود و روز به روز نیز افزایش میابد.

هیدرولیک فن آوری تولید، کنترل و انتقال قدرت توسط سیال تحت فشار است. بطور کلی یک سیستم هیدرولیک چهار کار اساسی انجام میدهد:

 • تبدیل انرژی مکانیکی به قدرت سیال تحت فشار بوسیله پمپها

 • انتقال سیال تا نقاط مورد نظر توسط لوله ها و شلنگها

 • کنترل فشار، جهت و جریان سیال توسط شیرها

 • انجام کار توسط عملگرها

 

قانون پاسکال:

قانون پاسکال پایه هیدرولیک نوین است. این قانون بیان میکند که فشار وارده به هر نقطه از یک مایع محدود بطور مساوی در تمام جهات منتقل شده و با نیروی مساوی بر رو سطوح مساوی اثر میکند.

 

قوانین پایه در هیدرولیک:

 • سیال تحت فشار همواره مسیر با مقاومت کمتر را برای عبور انتخاب میکند

 • پمپ تولید دبی میکند نه فشار

 • فشار تنها در برابر مقاومت یک مانع ایجاد میشود

اصول کلیدی فوق اگرچه ساده به نظر میرسند ولی پایه واساس علم هیدرولیک میباشند. با داشتن درک صحیحی از این قوانین به راحتی میتوان حرکت سیال در خطوط انتقال را دنبال و عملکرد سیستم را تحلیل نمود.

 

 

نویسنده : رکسان پارسیان ; ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٤
comment نظرات () لینک

+ نشیریه اینترنتی پنوماتیک

پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، هیدروموتورشرکت رکسان پارسیان - هیدرولیک و پنوماتیک -آموزش هیدرولیک

در صورتیکه قادر به دیدن تصاویر نیستید اینجا کلیک کنید.

 
 

  محصولات هیدرولیک  ::  محصولات پنوماتیک  ::  آموزش هیدرولیک

 
 

 شرکت رکسان پارسیان به عنوان نماینده رسمی شرکت های معروف سازنده ادوات هیدرولیک و پنوماتیک و با ارائه محصولاتی در زمینه پمپ هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک ، پاور پک هیدرولیک، پمپ  دنده ای، جک هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک، سیلندر پنوماتیک، طراحی هیدرولیک،پمپ  پیستونی،  شیر هیدرولیک، شیر پروپرشنال، شیر دایرکشنال؛ رادیال پیستون پمپ، پمپ شعاعی، بال ولو ، شیر توپی، فشار شکن، شیر کنترل فشار، چک ولو،  شیر کنترل فشار، شیر کنترل جریان ، شیر کنترل جهت، پرشر سوئیچ، فیلتر؛ فیلتر خط مکش، مدار هیدرولیک توانسته است یکی از شرکت های پیشرو در صنعت هیدرولیک و پنوماتیک باشد .

 
 
  انواع پمپ هیدرولیک   انواع شیر هیدرولیک   انواع هیدروموتور  
  انواع پمپ هیدرولیک   انواع شیر هیدرولیک   انواع هیدروموتور

 

 

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

آخرین محصولات هیدرولیک و پنوماتیک

صفحه اصلی  ::  هیدرولیک  ::  پنوماتیک  ::  فیلتراسیون  ::  طراحی و ساخت  هیدرولیک  ::  آموزش هیدرولیک  ::  تماس با ما

هیدرولیک، پنوماتیک، شیر هیدرولیک، پمپ هیدرولیک، جک هیدرولیک، یونیت هیدرولیک، طراحی هیدرولیک،  هیدروموتور

ثبت نام در نشریه اینترنتی محصولات هیدرولیک و پنوماتیک

...
ادامه مطلب
نویسنده : رکسان پارسیان ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۳٠
comment نظرات () لینک

+ پنوماتیک

تولید و تامین ادوات مدار پنوماتیک
انواع سیلندر پنوماتیک. شیر پنوماتیک.واحد مراقبت هوا

 
 
نویسنده : رکسان پارسیان ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢٧
comment نظرات () لینک

+ محصولات پنوماتیکی

جک های پنوماتیک

جک های پنوماتیک

جک بدون شافت ( وایر لس ) و انگشتهای پنوماتیک

 انگشتهای پنوماتیک

انواع واحد مراقبت پنوماتیک

انواع واحد مراقبت پنوماتیک

انواع ملزومات پنوماتیکی

انواع ملزومات پنوماتیکی

 

شیرهای برقی پنوماتیک

شیرهای برقی پنوماتیک

جکهای پنوماتیک کامپکت

جکهای پنوماتیک کامپکت

جک های پنوماتیکی قلمی

جک های پنوماتیکی قلمی

 

نویسنده : رکسان پارسیان ; ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢٧
comment نظرات () لینک

+ پنوماتیک چیست

پنوماتیک ( نیوماتیک ) در زبان یونانی به معنی باد یا نفس میباشد , ولی در صنعت و فناوری امروز به معنی استفاده از هوای فشرده برای انتقال انرژی است . بدین ترتیب که هوا به وسیله ای یک کمپرسور فشرده شده  و در سیستم پنوماتیک که در پایین توضیح آن آمده مصرف میشود . به  علت مزایای خواص مانند بازده بالا , قابل کنترل بودن , سادگی تعمیر و  نگهداری و .... باعث شده تا امروزه در صنعت رواج بسیاری داشته باشد .

هر سیستم پنوماتیک شامل 3 قسمت عمده میباشد:

تولید هوای فشرده

معمولا این کار توسط کمپرسور انجام میشود ولی در موارد خاص میتوان از سیستم های دیگری نیز بهره گرفت . مانند انتقال هوای فشرده با مخزن

 توزیع هوای فشرده

 

جک پنوماتیک

 

توزیع هوای فشرده در سیستم پنوماتیک یکی از مهمترین بخشهای طراحی   و اجرای یک سیستم پنوماتیکی است . انتخاب صحیح قطر شیلنگها , انتخاب صحیح سایز شیر آلات و ریگلاتورها و موارد دیگر در طراحی یک سیستم  پنوماتیک بسیار مهم میباشد . در تصویر زیر یک مدار ساده پنوماتیکی نشان داده شده است . ا

جک پنوماتیک

کنترل کننده ها و انجام دهنده ها

در هر سیستم پنوماتیک برای کنترل سرعت و یا قدرت انجام دهندها از دو ابزار عمده استفاده میشود . با توجه به فرمولهایی که در زیر آورده شده میتوان با کم کردن یا زیاد کردن فشار هوا قدرت انجام دهنده را کم یا زیاد کرد . برای این منظور معمولا از ریگلاتورهای فشار شکن استفاده میکنند . البته ریگلاتورها وظیفه دیگرشان ثابت نگاه داشتن فشار هوای سیستم میباشد . برای مثال اگر هوای فشرده سیستم شما توسط یک کمپرسور 6 الی 8 بار تولید میشود . یعنی کمپرسور در 6 بار روشن شده و در 8 بار  خاموش میشود ( بصورت اتوماتیک ) سیستم با یک اختلاف دو بار (کیلو  گرم بر سانتیمتر مربع ) مواجه میشود که باعث نوسان قدرت و سرعت  انجام دهنده ها میشود . در یک سیستم در یک سیستم پنوماتیک معمولا  یک ریگلاتور اصلی و احتمالا از چند ریگلاتور فرعی استفاده میشود ضرورت دارد که ریگلاتور اصلی همراه با واحد مراقبت استفاده شود .واحد مراقبت , رطوبت هوای فشرده را گرفته و آن را تصفیه میکند و نیز با مخلوط کردن هوا با روغن باعث طول عمر بیشتر سیستم میشود . ا از دیگر کنترل کننده ها میتوان به انواع فلو کنترل ها و یا فلو اگزوزها  اشاره کرد . ا بیشترین کاربرد انجام دهنده ها در صنعت , استفاده از انواع جکهای پنوماتیکی است . جکها در مدلهای گوناگون و بسیار متنوع تولید میشوند که میتوان به جکهای قلمی , رادلس ( بدون شافت ) , کامپکت و ....ا اشاره کرد . از دیگر انجام دهنده ها میتوان به چکشها, موتورهای  پنوماتیکی و .... اشاره کرد .

جک پنوماتیک

محاسبه قدرت جک از طرف بدون شافت

F = نیروی وارده

r = شعاع سیلندر

π = عدد پی ( 3.14159 ) ا

p = فشار هوا 

محاسبه قدرت جک از طرف شافت دار

r 1 = شعاع سیلندر ( یا پیستون ) ا

r 2 = شعاع شافت

در تمامی موارد فوق , به نسبت کیفیت جک درصدی افت توان کم میشود

نویسنده : رکسان پارسیان ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢٧
comment نظرات () لینک

+ شرکت رکسان پارسیان

شرکت رکسان پارسیان، دارای بیست سال تجربه در فروش و نصب و راه اندازی حرفه ای انواع سیستم های هیدرولیک صنعتی می باشد.
این شرکت انواع قطعات و ابزارها و سیستم های هیدرولیک اعم از انواع پمپ هیدرولیک ،جک هیدرولیک، هیدرو موتور، شیر برقی هیدرولیک، شیر دستی هیدرولیک و پاور پک هیدرولیک با مارک های خارجی و داخلی را همراه با نصب سریع و مطمئن و خدمات پس از فروش به مشتریان عرضه می کند.

این شرکت به عنوان نماینده رسمی شرکت های معروف سازنده ادوات هیدرولیک و پنوماتیک و با ارائه محصولاتی در زمینه پمپ هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک ، پاور پک هیدرولیک، پمپ  دنده ای، جک هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک، سیلندر پنوماتیک، طراحی هیدرولیک،پمپ  پیستونی،  شیر هیدرولیک، شیر پروپرشنال، شیر دایرکشنال؛ رادیال پیستون پمپ، پمپ شعاعی، بال ولو ، شیر توپی، فشار شکن، شیر کنترل فشار، چک ولو،  شیر کنترل فشار، شیر کنترل جریان ، شیر کنترل جهت، پرشر سوئیچ، فیلتر؛ فیلتر خط مکش، مدار هیدرولیک توانسته است یکی از شرکت های پیشرو در صنعت هیدرولیک و پنوماتیک باشد .

نویسنده : رکسان پارسیان ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢٧
comment نظرات () لینک

+ پنیوماتیک پایه

دانلود pdf    پنیوماتیک پایه + الکترو پنیوماتیک 

مفاهیم دوره شامل:

• ترکیب بخشهای کنترل الکتریکی و مدارات پنوماتیک

• اصول ابتدایی تهیه هوای فشرده : تولید ، آماده سازی ، توزیع

• استفاده از انواع شیر شامل شیرهای راه دهنده ، شیرهای کنترل جریان و....

• ساختمان و کارکرد قطعات سوییچینگ الکتریکی و شیرهای الکتروپنوماتیک

• توابع منطقی پایه ، توابع زمانی

• اصول عملکرد ادوات پنوماتیک مانند انواع شیر و....

• نمایش علائم و استانداردهای قطعات پنوماتیک

• تشخیص و حذف خطا در مدارهای پنوماتیک و الکتروپنوماتیک

 

مقالات و دانلود در مورد پنوماتیک

انواع محصولات پنوماتیک

www.rexsunco.com


نویسنده : رکسان پارسیان ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢٧
comment نظرات () لینک